Kết quả học tập   Email   Văn bản   Thư viện   Thời khóa biểu  
 
Xem nhóm tin Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học    
Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường để bảo vệ nguồn tài nguyên nước [ngày 28/02/2014 , 7:47:56 AM ]  

        Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật. Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật, hệ sinh thái, và các hình thái vật chất khác.


Báo cáo tham luận “Hội nghị tổng kết đào tạo bậc cao đẳng theo hệ thống tín chỉ khóa 2010 -2013” [ngày 11/10/2013 , 14:23:11 PM ]

BÁO CÁO THAM LUẬN
“HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÀO TẠOBẬC CAO ĐẲNG THEO HỆTHỐNG TÍN CHỈ KHÓA 2010 -2013”

Tăng cường sự lãnh đạo của đảng - chính quyền và công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước [ngày 10/10/2013 , 9:15:27 AM ]

                Công tác ATLĐ-VSLĐ, phòng chống cháy nổ là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Đảng, Nhà nước, của các ngành các cấp, của người lao động kể cả người sử dụng lao động, mang tính Luật pháp, tính khoa học, tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc, gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Sự cần thiết tăng cường cơ sở vật chất- nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội [ngày 10/10/2013 , 9:9:56 AM ]

          Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là then chốt tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp.


Các bài đã đăng:

 
TIN MỚI
THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO


WEBLINK
Số lượt truy cập: 3
Số lượng đang online: 86508
Copyright by Khoa Đào tạo nghề- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 042. Email:khoadaotaonghe@muce.edu.vn