Kết quả học tập   Email   Văn bản   Thư viện   Thời khóa biểu  
 
Sự cần thiết tăng cường cơ sở vật chất- nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội
Nghiên cứu khoa học    
Sự cần thiết tăng cường cơ sở vật chất- nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội
  [ 10/10/2013 , 9:9:56 AM ]

SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT- NGUỒN LỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

                                                                     LÊ ĐỨC GIA: KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ

1/ Thực hiện quan điểm của Đảng về đổi mới giáo dục.
  Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là then chốt tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội…” (1)
Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà Nước, Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung có chức năng nhiệm vụ đào tạo, kỹ thuật Xây dựng, xây dựng cầu đường, kiến trúc, kỹ thuật hạ tầng, cấp thoát nước, kinh tế xây dựng, kế toán, quản trị kinh doanh có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Từ năm học 2010-2012 đến nay mặc dù kinh phí đang còn hạn hẹp do ảnh hưởng suy thoái kinh tế nói chung nhưng Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường tích cực đầu tư cải tạo mở rộng, xây mới để tăng thêm cơ sở vật chất như: Thư viện 200 m2, nhà lớp học A3 gần 810m2 , khu thí nghiệm vật liệu 428m2 , nhà làm việc của các phòng khoa, Bộ môn 428m2. Đặc biệt là đang xây dựng nhà xưởng thực hành tổng hợp gần 1200m2 phục vụ học phần lý thuyết đầu ca và phần thực hành nghề nghiệp của học sinh - sinh viên thuộc nhiều ngành nghề đào tạo.
2/ Thách thức cạnh tranh trong tuyển sinh - Đào tạo:
   Theo WIKIPEDIA- Bách khoa toàn thư mở. Trường đại học, Viện đại học, Đại học, Học viện và các Trường Cao đẳng là các cơ sở giáo dục sau Trung học ở Việt Nam. Hiện nay Việt Nam có nhiều hình thức quản lý các cơ sở giáo dục này, có thể thuộc quản lý Nhà Nước (Công lập) hoặc Tư thục Có thể đào tạo tuyển sinh cả Nước, theo vùng hay tỉnh, Dưới đây là danh sách các Trường đại học, Viện đại học, đại học, học viện và Trường cao đẳng của Việt Nam.
 - Thành phố Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh có 2 Đại học Quốc gia 17 trường
 - Các Đại học và Đại học cấp vùng  8
 - Các Trường đại học và học viện Quân sự  22.
 - Các Trường đại học và học viện công an  6
 - Các Trường đại học theo ngành dân sự  85.
 - Các học viện 23.
 - Các Trường đại học địa phương  20.
 - Các Trường đại học dân lập và Tư thục  58.
 - Các Trường Dự bị đại học, dự bị đại học dân tộc 4
 - Các Trường Cao đẳng  183. (4)
             Hình1:   Nhà xưởng thực hành tổng hợp 1200m2 đang xây dựng
Theo cuốn sách ˝Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2011˝. Tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam có 206 Đại học, Học viện và Trường đại học, 230 Trường cao đẳng với nhiều ngành nghề đào tạo khác nhau. Chỉ tính từ các tỉnh và thành phố Duyên hải Nam Trung Bộ đến Tây Nguyên đã có 23 Trường đại học và cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật xây dựng cầu đường, kiến trúc, kế toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kinh tế xây dựng (5). Áp lực cạnh tranh trong tuyển sinh, đào tạo là rất lớn, trong đó Trường đại học xây dựng Miền Trung cùng trong cuộc cạnh tranh đó. Các trường sẽ tạo ra một cuộc chạy đua tự nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo để thu hút người học về phía trường mình. Một số trường đang cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị để giảng dạy lý thuyết và thực hành. Trao đổi sinh viên, Giảng viên, liên kết đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Một số cơ sở đào tạo chủ động phối hợp để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thực tiễn xã hội và sử dụng nhân lực. Bên cạnh đó hàng triệu người có nhu cầu học đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp lại không tìm được việc làm hoặc làm trái nghề không liên quan đến chuyên môn được đào tạo.
Quyết Định số: 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Khu vực công nghiệp và xây dựng, nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng từ mức 10,8 triệu người năm 2010 ( bằng 22,0% tổng số nhân lực trong nền kinh tế) lên khoảng 15 triệu người năm 2015( bằng 27,0% ) và khoảng 20 triệu người năm 2020 (bằng 31,0%). Trong đó nhân lực ngành xây dựng tăng từ 2,9 triệu người năm 2010 lên khoảng 5 triệu năm 2015 và khoảng 8-9 triệu người năm 2020.  (2)
Trong lĩnh vực xây dựng, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo tăng từ mức 41,0% năm 2010 lên khoảng 60,0% năm 2015 và khoảng 65,0% năm 2020. Trong đó bậc sơ cấp nghề chiếm khoảng 68,5% năm 2015 và khoảng 68,0% năm 2020, bậc trung cấp chiếm khoảng 25,0% năm 2015 và khoảng 24,0% năm 2020 , bậc cao đẳng chiếm khoảng 2,0% năm 2015 và khoảng 3,0% năm 2020, bậc đại học và trên đại học chiếm khoảng 4,5% năm 2015 và 5,0% năm 2020.  (2)
Nắm bắt Quyết Định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Thủ Tướng Chính Phủ như một luồng sinh khí mới cho các cơ sở đào tạo, nhưng thách thức cũng không nhỏ do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam cũng trong vòng xoáy suy thoái đó. Nhất là ngành công nghiệp xây dựng nước ta suy thoái chưa có dấu hiệu phục hồi, vì vậy nó cũng ảnh hưởng đến đầu vào của các trường đào tạo. Nhất là các trường đào tạo chuyên ngành xây dựng.
3/ Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
     Việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội là việc làm thường xuyên liên tục trong mỗi cơ sở đào tạo. Trường đại học xây dựng Miền Trung qua 36 năm xây dựng và phát triển để có được những thành quả như hôm nay là nhờ biết bao công lao của các thế hệ thầy, cô giáo tâm huyết đi trước đã tìm con đường đi riêng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động về các trình độ đào tạo từ bậc sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng  đến bậc cao đẳng chuyên nghiệp. Thành
 quả đạt được đó là thực hiện tốt phương châm giáo dục của Đảng “ Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn…”.
        Hình 2:  Học sinh sinh-sinh viên thực hành môn học tại xưởng trường
Không thỏa mãn những gì đã đạt được lãnh đạo nhà trường mạnh dạn đầu tư tài chính cho các giảng viên trẻ đi học thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và nghiên cứu sinh ở nước ngoài tạo nguồn cho tương lai, tiếp tục xây dựng cơ sở 2 để tăng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.
 - Năm học 2011-2012 Nhà trường đã thay đổi phương pháp giảng dạy đối với bậc cao đẳng từ học niên chế sang học chế tín chỉ.
- Các khoa và tổ bộ môn tích cực dự giờ trao đổi chuyên môn cấp khoa và hội giảng cấp trường để tìm ra phương pháp giảng dạy tốt.
 -Thay đổi phương pháp học tập của học sinh- sinh viên từ thầy đọc trò chép sang phương pháp tư duy và tự nghiên cứu.
 - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong học sinh- sinh viên nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật pháp và nội quy quy chế học tập, làm cho người học tự điều chỉnh hành vi của mình phục vụ việc học tập tốt hơn. Sinh thời Bác Hồ đã từng dạy: “Học là để làm người, rồi mới làm cán bộ để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân”.
  - Cần tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp để chương trình đào tạo gắn với nền kinh tế thị trường.
 - Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn để xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên, nhân viên phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục đào tạo của Nhà trường.
 - Cần có kế hoạch trao đổi giảng viên trong nước cũng như nước ngoài để học hỏi lẫn nhau trong phương pháp pháp giảng dạy.
 - Nhà trường đã hoàn thành chuẩn đầu ra cho các ngành học có trình độ cao đẳng và đang xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đại học.
 - Cần tăng thêm phần tiếng anh giao tiếp, tiếng anh chuyên ngành và dịch thuật để tạo điều kiện sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội xin vào làm việc những công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 - Cần tăng thêm 10-15 tiết học về Hội nhập kinh tế Quốc tế cho các ngành học tạo kỹ năng và tính kỷ luật làm việc, sẵn sàng hòa nhập cộng đồng Đông Nam Á sau năm 2015.
4/ Tóm lại:
 Để nâng cao chất lượng đào tạo cần phải đảm bảo ba yếu tố cơ bản đó là:
- Trình độ của giáo viên, giảng viên, học hàm, học vị của giảng viên.
- Cơ sở vật chất và phương tiện máy móc thiết bị phục vụ giảng dạy.
- Tinh thần tự học, tự nghiên cứu của học sinh- sinh viên.
 Để có thương hiệu của nhà trường như ngày nay nhờ công lao của các thế hệ thầy cô giáo đi trước đặt nền móng cho lớp giảng viên trẻ được đào tạo cơ bản và nhiệt huyết tiếp bước công việc trồng người, tiếp tục xây dựng Trường đại học Xây dựng Miền Trung đào tạo ra những Kỹ sư, Cữ nhân có trình độ đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ đắc lực công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, xứng tầm với các trường trong nước và khu vực.  
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  1/ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.
   2/ Quyết định số: 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
   3/ Quyết định số: 838/QĐ-BXD ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020.
  4/ WIKIPEDIA- bách khoa toàn thư mở.
   5/ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ˝ Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2011˝

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
TIN MỚI
THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO


WEBLINK
Số lượt truy cập: 38
Số lượng đang online: 90108
Copyright by Khoa Đào tạo nghề- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 042. Email:khoadaotaonghe@muce.edu.vn