Kết quả học tập   Email   Văn bản   Thư viện   Thời khóa biểu  
 
Báo cáo tham luận “Hội nghị tổng kết đào tạo bậc cao đẳng theo hệ thống tín chỉ khóa 2010 -2013”
Nghiên cứu khoa học    
Báo cáo tham luận “Hội nghị tổng kết đào tạo bậc cao đẳng theo hệ thống tín chỉ khóa 2010 -2013”
  [ 11/10/2013 , 14:23:11 PM ]

BÁO CÁO THAM LUẬN
“HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÀO TẠOBẬC CAO ĐẲNG THEO HỆTHỐNG TÍN CHỈ KHÓA 2010 -2013”
                        Kính thưa quý vị đại biểu
                        Kính thưa toàn thể hội nghị
 
         Đến với hội nghị tổng kết đào tạo bậc cao đẳng theo hệ thống tín chỉ - Khoa Đào tạo nghề  xin được trình bày báo cáo tham luận của đơn vị mình. 
         Năm học 2010-2011 là năm học đầu nhà trường thực hiện quyết định số 43/2007 – BGD ĐT ngày 15/8/2007 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
         Để thực hiện nhiệm vụ trên, giáo viên khoa Đào tạo nghề cũng như toàn thể giáo viên trong nhà trường đã được nhiều lần học tập, nghiên cứu nội dung của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ bao gồm: Tổ chức đào tạo, kiểm tra và thi học phần, xét và công nhận tốt nghiệp. Gần đây nhất thực hiện quyết định số 142/QĐ- ĐHXDMT ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế học vụ theo hệ thống Tín chỉ.
         Khoa Đào tạo nghề là đơn vị thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn thực hành nghề nghiệp kỹ thuật xây dựng cho học sinh và sinh viên ngành xây dựng kiến trúc, cầu đường, hạ tầng đô thị, cấp thoát nước đạt trình độ kỹ năng nghề tương đương bậc 2/7 (theo tiêu chuẩn cũ) nay là bậc 1/5 (theo tiêu chuẩn mới).
         Nhìn lại sau 3 năm Khoa tổ chức tham gia thực hiện quá trình đào tạo những nội dung theo tín chỉ thuộc trách nhiệm của đơn vị, chúng tôi thấy.  
- Về chương trình và kế hoạch đào tạo
         Quá trình đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ có những nội dung, chương trình cũng như kế hoạch chưa hợp lí. Bước sang năm học 2011- 2012 Khoa Đào tạo nghề đã cùng với Khoa Xây dựng, phòng Quàn lý đào tạo, trình Ban giám hiệu chuyển thực hành tay nghề từ 6 tuần xuống còn 4 tuần. Từ việc chuyển đổi thời gian, Khoa đã chủ động biên soạn lại đề cương cho phù hợp. Đề cương thực hiện theo môđun tuần bằng 40 giờ. Mỗi môđun là một phần công việc tương đối hoàn chỉnh, ví dụ như môđun xây, môđun trát... Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy và thực tiễn giảng dạy chúng tôi cũng còn nghiên cứu để đưa vào đề cương phần: Hàn nối cốt thép, xây gạch Block.
         Học phần thực hành nghề nghiệp gồm lý thuyết đầu ca chiếm 8-10%, thực hành tay nghề chiếm trên 80% - 84%, kiểm tra hết môđun chiếm 8 – 10% và được bố trí vào học kỳ thứ tư của khóa học.
         Như vậy thời gian thực hành nghề nghiệp 4 tuần, ở đây sinh viên sẽ lĩnh hội được 4 môđun nghề Kỹ thuật xây dựng và được tính bằng 2 tín chỉ của học phần.
- Về người học, người dạy
         Đây là hai đối tượng chính để thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo với chương trình và kế hoạch của học phần thực hành đã biên soạn như trên, về lượng thời gian và nội dung tương đối phù hợp với người học và người dạy. Trong 3 khóa  học (2010-2013 )  sinh viên khi thực hành nghề nghiệp đều thực hiện tốt yêu cầu của quy chế về mặt: nhận thức và thái độ, về mặt chuyên cần, về mặt thi kết thúc học phần.
         Vì vậy số lượng sinh viên phải học lại phần thực hành nghề nghiệp hầu như không có. Lý giải điều này có thể là: Sinh viên luôn muốn được học đi đôi với hành. Hơn nữa nếu bị điểm F trong học phần này, phải đăng ký học lại thì Sinh viên sẽ không có thời gian - Vì học thực hành trong 4 tuần liên tục, cho nên phần nào sinh viên phải cố gắng nhiều hơn về mọi mặt. Điều này luôn được giáo viên nhắc nhở sinh viên các lớp trước khi bước vào đợt thực hành.
         Người dạy thực hành chủ yếu là giáo viên khoa Đào tạo nghề, ngoài ra còn có sự cộng tác của giáo viên khoa Hạ tầng đô thị khi thực hành phần điện, nước. Nhìn chung về lý thuyết, về tay nghề giáo viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được sinh viên tin tưởng yêu quý. Về số lượng giáo viên thì Khoa đang đề nghị nhà trường tuyển dụng thêm trong những năm tới.  
- Về phương pháp dạy học
         Đầu tuần cũng là đầu môđun đều có bài học đầu ca. Đối với lý thuyết đầu ca dùng phương pháp “thị phạm” là chủ yếu. Ở đây sản phẩm mỗi bài học đầu ca là vật liệu thật, dụng cụ máy móc thật để hình thành một sản phẩm thật. Do vậy cũng phần nào cuốn hút được sinh viên trong khi học thực hành nghề nghiệp. Chính vì sản phẩm đầu ca là sản phẩm thật nên đòi hỏi người giáo viên dạy nghề luôn luôn phải chú ý rèn luyện tay nghề để đáp ứng tốt đòi hỏi ngày càng cao.
- Về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
   + Đối với cơ sở phục vụ thực hành
         Đầu năm 2013 “Xưởng thực hành đa năng” được đưa vào khai thác sử dụng. Phần thực hành đã không còn phụ thuộc vào thời tiết như những năm trước mùa mưa phải nghỉ nhiều, mùa nắng nóng nhiều khi buổi sáng phải nghỉ sớm, buổi chiều phải làm muộn. Như vậy thời gian thực hành không đảm bảo, hoặc là phá vỡ kế hoạch đào tạo, hoặc là ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả rèn luyện tay nghề của sinh viên. Khi có “Xưởng thực hành đa năng” Khoa Đào tạo nghề khai thác sử dụng có hiệu quả cao. Ngoài việc xưởng phục vụ cho thực hành nghề Xây dựng kiến trúc, Xây dựng cầu đường, Điện, Nước, Sắt hàn, còn có cả phần thực hành trắc địa.
Ngoài xưởng thực hành đa năng phần diện tích thực hành ngoài trời cũng đủ đáp ứng cho các lớp thực hành các môđun khi điều kiện thời tiết cho phép. Nhìn chung về cơ sở để thực hành nghề nghiệp tại trường là rộng rãi, thoải mái, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo.
         + Đối với vật chất phục vụ thực hành
         Quá trình hướng dẫn sinh viên thực hành tại trường của những năm trước, Khoa Đào tạo nghề cũng đã có chương trình kế hoạch cập nhật, theo dõi định mức vật tư, dụng cụ tiêu hao cho từng sinh viên trong một đợt thực hành. Từ đó Khoa đã có chuẩn mực để đề nghị Ban giám hiệu cấp vật tư, dụng cụ hợp lí, kịp thời cho các lớp sinh viên thực hành, tránh được sự lãng phí.
         Khoa cũng thấy rằng để phong phú hơn và đạt hiệu quả cao hơn trong thực hành thì cần đề nghị với nhà trường trang bị thêm ván khuôn thép định hình, giàn giáo định hình và máy trộn bê tông loại 250 lít chạy động cơ Diezen.
- Về tổ chức thực hành
         Với đề cương chương trình và kế hoạch đào tạo được tổ chức theo môđun tuần. Cho nên rất thuận lợi cho việc hoán vị các môđun giữa các lớp học. Việc hoán vị như vậy giải quyết được dụng cụ, vật tư, diện tích thực hành không bị tập trung cao vào một môđun. Để làm tốt nhiệm vụ: “gắn đào tạo với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội”. Khoa cần liên hệ với các công trình thực tế nhiều hơn nữa để sinh viên, trong thời gian thực hành làm ra sản phẩm thực. Từ đó sinh viên có ý thức nghề nghiệp hơn giáo viên cũng được tiếp cận thực tế nhiều hơn, thầy và trò cũng lớn lên nhiều trong nghề nghiệp.
- Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Theo quy chế tín chỉ, đối với các học phần thực hành sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình của các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến 1 chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành. Theo đề cương thì cuối mỗi tuần sinh viên đều có bài kiểm tra thực hành 4 giờ. Việc đánh giá kết quả học tập của học phần gồm:
         + Điểm dánh giá nhận thức và tham gia thảo luận (trọng số 10%)
         + Điểm chuyên cần (trọng số 10%)
         + Điểm thi kết thúc học phần (trọng số 80%)
         Như vậy đối với thực hành nghề nghiệp không có điểm thi giữa học phần (trọng số 20%) mà trong số này được đưa vào điểm thi kết thúc học phần (trọng số 60% +20% = 80%)
         Nói về điểm dánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận (trọng số 10%). Với học phần thực hành thể hiện của sinh viên là trong các bài học đầu ca, trong quá trình thực hành sinh viên thể hiện thái độ của mình khi làm theo nhóm có chủ động hay không chủ động, hoặc giáo viên nêu vấn đề sinh viên trả lời, hoặc sinh viên nêu vấn đề hỏi giáo viên.
- Về vấn đề chuyên cần (trọng số 10%)
         Đối với các học phần thực hành thì quy chế quy định: Sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài thực hành. Nhưng ở các phần lý thuyết khi học tín chỉ, nghỉ học không tính theo tỉ lệ phần trăm như ở niên chế mà sinh viên có đi học đều được quyền dự thi. Trong khi đó tính tự giác học tập ở trường, ở nhà của sinh viên chưa cao. Nên nhìn chung sinh viên nghỉ học rất nhiều, thực ra điều này lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập. Vấn đề chuyên cần trong học tập cũng đã được Hiệu trưởng cho áp dụng theo niên chế. Nghĩa là sinh viên không được vắng học trên 20% (kể cả có phép hay không có phép) mới được dự thi kết thúc học phần. Điều này tôi nghĩ hoàn toàn phù hợp với hiện tại của sinh viên trường ta. Có thực hiện như vậy mới góp phần nâng cao chất lượng trong học tập. Vì chất lượng học tập đạt được phải từ người dạy là thầy và người học là sinh viên.
         Kính thưa hội nghị
         Qua 3 năm thực hiện đào tạo bậc cao đẳng theo hệ thống tín chỉ. Đối với Khoa Đào tạo nghề đã có nhiều cố gắng. Lãnh đạo Khoa đã kịp thời chủ động biên soạn lại chương trình và kế hoạch đào tạo mạch lạc rõ ràng phù hợp với học phần. Chính từ đây giúp cho công tác quản lý của Khoa đối với giáo viên cũng như của lãnh đạo nhà trường đối với Khoa được thuận tiện và đạt hiệu quả cao. Đối với giáo viên trong Khoa thường xuyên học hỏi lẫn nhau thông qua những bài giảng đầu ca thông qua những bài hướng dẫn thực hành cũng như các bài kiểm tra thực hành và cách đánh giá kết quả học tập. Từ đây góp phần nâng cao chất lượng đào tạo “học đi đôi với hành”.
         Tuy nhiên một điều mà mọi người trong Khoa Đào tạo nghề luôn trăn trở và đang cố gắng để đạt được hiệu quả cao hơn đó là vấn đề: “Trong thời gian 4 tuần thực hành của sinh viên phải được gắn liền với công trình thực tế nhiều hơn”.
         Kính thưa quý vị đại biểu.
         Kính thưa quý thầy lãnh đạo nhà trường.
         Kính thưa các thầy cô giáo trong toàn trường.
         Đến với hội nghị, Khoa Đào tạo nghề đã trình bày xong bài tham luận của mình. Xin cảm ơn sự lắng nghe của hội nghị. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
                                                Trưởng Khoa
                                                Phạm Viết Vỹ
 
                       

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
TIN MỚI
THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO


WEBLINK
Số lượt truy cập: 42
Số lượng đang online: 90112
Copyright by Khoa Đào tạo nghề- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 042. Email:khoadaotaonghe@muce.edu.vn